Introducere curs Excel

Cursul Excel VBA in clasa cu instructor utilizeaza exemple practice, cu aplicabilitate imediata la locul de munca. Veti invata tehnicile de scriere, testare si depanare a programelor VBA, veti realiza aplicatii automate de calcul, introducere de date cu ajutorul formularelor si centralizare de informatii, precum si interogari ale datelor stocate in registrele de calcul.

Cursul Excel VBA este disponibil pentru versiunile de Excel: 2019, 2016, 2013 si 2010

Acest curs Excel se adreseaza programatorilor si utilizatorilor avansati, care isi propun sa:

 • dobandeasca cunostinte si abilitati de lucru cu limbajul de programare VBA.
 • cunoasca si sa utilizeze obiectele, metodele si proprietatile din VBA.
 • parcurga procesul complet de invatare a scrierii programelor VBA.
 • scrie coduri pentru crearea de noi functii personalizate pentru diverse aplicatii.
 • realizeze o gama larga de operatii in Excel cu ajutorul programelor VBA.
 • realizeze interfete de lucru complexe (User Forms) pentru a usura munca in Excel.
 • realizeze calcule cu ajutorul formulelor la nivel de cod VBA.
 • gestioneze tabele, grafice, poze si forme cu ajutorul programelor VBA.
 • creeze tabele pivot si grafice pivot cu ajutorul subrutinelor dedicate.
 • construiasca subrutine parametrizate pentru diverse aplicatii repetitive.
PRET DE LISTA
290 euro fara TVA
DURATA CURS
3 zile x 8 ore/zi
CERTIFICARE CURS
IT Learning

Reprezinti o companie si doresti acest curs pentru angajatii/colegii tai?

Citeste cu atentie procedura noastra de instruire Excel pentru companii: Ultra all inclusive

Discount-uri

3-7 participanti -10% rezultand pretul final de 261 euro fara TVA/participant
8-12 participanti -20% rezultand pretul special de 232 euro fara TVA/participant
> =13 participanti -30% rezultand pretul exceptional de 203 euro fara TVA/participant

La absolvirea cursului Excel vei sti:

 • Cum sa gestionezi obiectele din fereastra Project Explorer
 • Cum sa modifici proprietatile din fereastra Properties Window
 • Cum sa deschizi si sa utilizezi fereastra Code Window
 • Cum sa deschizi si sa utilizezi fereastra Immediate Window
 • Cum sa deschizi si sa utilizezi fereastra Locals Window
 • Cum sa deschizi si sa utilizezi fereastra Watch Window
 • Cum sa utilizezi uneltele pentru scrierea instructiunilor
 • Cum sa modifici optiunile Visual Basic Editor
 • Cum sa scrii si sa rulezi o procedura de tip SUB
 • Cum sa creezi o subrutina de filtrare a datelor si copiere a rezultatelor filtrarii
 • Cum sa scrii si sa rulezi o procedura de tip SUB cu parametri
 • Cum sa creezi o subrutina de filtrare parametrizata a datelor
 • Cum poti sa creezi o subrutina parametrizata de salvare a unei foi de calcul in fisier PDF
 • Cum sa scrii si sa rulezi o procedura de tip SUB cu parametri
 • Cum sa creezi o subrutina de filtrare parametrizata a datelor
 • Cum sa scrii si sa utilizezi o procedura de tip FUNCTION
 • Cum sa scrii si sa declansezi o procedura de tip EVENT
 • Cum sa incepi scrierea unei subrutine (SUB)
 • Cum sa adaugi comentarii (Comments)
 • Cum sa utilizezi corect sintaxa instructiunilor VBA
 • Cum sa modifici valorile din celulele Excel
 • Cum sa utilizezi operatorii matematici
 • Cum sa utilizezi operatorii de comparatie
 • Cum sa formatezi celulele Excel
 • Cum sa salvezi fisierele ce contin coduri VBA
 • Cum sa setezi un anumit nivel de securitate pentru rularea programelor VBA
 • Cum sa creezi un fisier Excel nou (Workbooks.Add)
 • Cum sa deschizi si sa inchizi un fisier Excel (Workbooks.Open, Workbooks.Close)
 • Cum sa numeri fisierele Excel deschise (Workbooks.Count)
 • Cum sa salvezi fisierul Excel activ (ActiveWorkbook.SaveAs)
 • Cum sa inserezi una sau mai multe foi de calcul (Worksheets.Add)
 • Cum sa inserezi una sau mai multe foi de tip grafic (Charts.Add)
 • Cum sa copiezi sau sa muti o foaie de calcul intr-un alt fisier Excel
 • Cum sa stergi o foaie de calcul
 • Cum sa selectezi una sau mai multe foi de calcul
 • Cum sa activezi o foaie de calcul
 • Cum sa selectezi o celula
 • Cum sa modifici continutul unei celule
 • Cum sa selectezi un set de celule
 • Cum sa selectezi intreaga zona din care face parte o celula (Current Region)
 • Cum sa gasesti si sa selectezi ultimul rand cu informatii
 • Cum sa selectezi un rand intreg dintr-un set de celule completat cu date
 • Cum sa selectezi o coloana intreaga dintr-un set de celule completat cu date
 • Cum sa te deplasezi in regim relativ cu un anumit numar de randuri sau coloane (Offset)
 • Cum sa modifici mai multe proprietati ale unui set de celule
 • Cum sa scrii formule in celule
 • Cum sa utilizezi variabile nedeclarate in VBA
 • Cum sa declari variabile intr-o subrutina VBA
 • Cum sa stabilesti corect tipul unei variabile
 • Cum sa urmaresti valorile variabilelor dintr-o subrutina in curs de rulare
 • Cum sa declari si sa utilizezi variabile de tip Public
 • Cum sa setezi declararea obligatorie a variabilelor (Option Explicit)
 • Cum sa initializezi variabile de tip Object
 • Cum sa evidentiezi si sa tratezi erorile survenite in utilizarea variabilelor
 • Cum sa schimbi scopul unei variabile
 • Cum sa gestionezi viata unei variaile
 • Cum sa referentiezi variabile in instructiuni VBA
 • Cum sa utilizezi functia de afisare a mesajelor (MsgBox)
 • Cum sa modifici titlul casetei de mesaj
 • Cum sa modifici setul de butoane ale casetei de mesaj
 • Cum sa afisezi un mesaj cu texte concatenate
 • Cum sa referentiezi continutul celulelor in mesaje
 • Cum sa referentiezi continutul variabilelor in mesaje
 • Cum sa afisezi mesaje pe mai multe randuri (vbNewLine, vbCrLf)
 • Cum sa captezi intr-o variabila raspunsul utilizatorului la o intrebare
 • Cum sa utilizezi instructiunea InputBox
 • Cum sa modifici titlul casetei InputBox (Title)
 • Cum sa stabilesti valoarea implicita a raspunsului (Default)
 • Cum sa afisezi cerinta catre utiliator (Prompt)
 • Cum sa captezi intr-o variabila raspunsul utilizatorului la o cerinta
 • Cum sa gestionezi introducerile gresite in caseta InputBox
 • Cum sa utilizezi metoda Application.InputBox
 • Cum sa setezi tipul de raspuns al utilizatorului in Application.InputBox
 • Cum sa urmaresti validarea automata a raspunsului in Application.InputBox
 • Cum sa setezi returnarea unei formule in Application.InputBox
 • Cum sa setezi returnarea unui set de celule (Range) in Application.InputBox
 • Cum sa setezi returnarea unei matrici (Array) in Application.InputBox
 • Cum sa utilizezi structura With … End With
 • Cum sa utilizezi structura For … Next
 • Cum sa utilizezi structura For Each … Next
 • Cum sa utilizezi structura DO While … Loop
 • Cum sa utilizezi structura DO … Loop While
 • Cum sa utilizezi structura DO Until … Loop
 • Cum sa utilizezi structura DO … Loop Until
 • Cum sa utilizezi metoda Find intr-un grup de celule
 • Cum sa utilizezi metoda FindNext intr-un grup de celule
 • Cum sa utilizezi structura conditionala If … Else/Elseif … End If
 • Cum sa scrii instructiunea if intr-o singura linie de cod
 • Cum sa utilizezi continuarea Else a structurii conditionale If
 • Cum sa utilizezi continuarea ElseIf a structurii conditionale If
 • Cum sa scrii structuri If … Else … end If imbricate
 • Cum sa scrii teste logice combinate (conditii multiple)
 • Cum sa utilizezi structura conditionala Select Case … End Select
 • Cum sa scrii corect un test logic pentru structura Select Case
 • Cum sa utilizezi structuri Select Case imbricate
 • Cum sa evidentiezi erorile de sintaxa (Syntax Errors)
 • Cum sa evidentiezi erorile de compilare (Compile Errors)
 • Cum sa evidentiezi erorile de executie (Run Time Errors)
 • Cum sa dezactivezi optiunea de verificare automata a erorilor de sintaxa (Auto Syntax Check)
 • Cum sa verifici daca exista erori de compilare (Compile VBAProject)
 • Cum sa utilizezi instructiunea On error … GoTo
 • Cum sa utilizezi instructiunea On Error … Resume Next
 • Cum sa utilizezi instructiunea On Error … Resume 0
 • Cum sa scrii o structura decizionala pentru tratarea erorilor
 • Cum sa incepi scrierea unei functii (Function)
 • Cum sa declari parametrii functiei si tipul acestora
 • Cum sa declari tipul valorii returnate de o functie
 • Cum sa verifici functionarea procedurii de tip Function in fereastra Immediate Window
 • Cum sa utilizezi functiile create in foaia de calcul
 • Cum sa creezi o functie care sa calculeze aria cercului
 • Cum sa creezi o functie care sa calculeze perimetrul cercului
 • Cum sa creezi o functie care sa adune valori numerice dupa culoarea fontului
 • Cum sa creezi o functie care sa verifica existenta unei foi de calcul
 • Cum sa creezi o functie care sa returneze “reteta” RGB a unei culori
 • Cum sa creezi o functie care sa returneze codul unei culori
 • Cum sa creezi evenimente la nivelul registrului de calcul
 • Cum sa utilizezi setul de declansatori ai evenimentelor la nivelul registrului de calcul
 • Cum sa creezi o formula simpla de salut la deschiserea registrului de calcul
 • Cum sa verifici dreptul de acces al utilizatorului la un registru de calcul
 • Cum sa creezi un sistem complex de accesare a unui registru de calcul pe baza de UserName si Parola (Matricea Responsabilitatilor)
 • Cum sa creezi evenimente la nivelul foii de calcul
 • Cum sa intelegi corect diferenta intre variabile de tip ByVal si ByRef
 • Cum sa interzici tiparirea continutului unei foi de calcul (BeforePrint)
 • Cum sa provoci latirea automata a coloanei in functie de lungimea informatiei introduse (AutoFit)
 • Cum sa gestionezi evidenta modificarilor din celule la nivel de comentariu (Big Brother Event)
 • Cum sa gestionezi evidenta modificarilor din celule intr-o alta foaie de calcul (Big Brother Event)
 • Cum sa adaugi un formular (User Form) la proiectul VBA
 • Cum sa inserezi controale (Form Controls) in formular
 • Cum sa aliniezi controalele unele in raport cu celelalte
 • Cum sa lucrezi cu proprietatile controalelor
 • Cum sa denumesti corect setul de controale
 • Cum sa folosesti conventia Hungarian Notation
 • Cum sa scrii proceduri VBA pentru fiecare control din formular
 • Cum sa validezi introducerile de date in formular
 • Cum sa incarci si sa utilizezi formularul creat
 • Cum sa creezi un formular cu pagini multiple (MultiPage Form)
 • Cum sa instalezi controlul Date-Time Picker (numai pentru Ms Office 32 biti)
 • Cum sa activezi si sa utilizezi biblioteca Scripting Runtime Library
 • Cum sa creezi o variabila de tip FileSystemObject
 • Cum sa creezi o noua instanta a variabilei de tip FileSystemObject
 • Cum sa creezi unui folder nou
 • Cum sa verifici daca un folder exista
 • Cum sa copiezi un fisier dintr-un folder in altul
 • Cum sa stergi un folder
 • Cum sa stergi un fisier
 • Cum sa parcurgi fisierele dintr-un folder
 • Cum sa parcurgi sub-folderele si fisierele aferente dintr-un folder
 • Cum sa afisezi caseta File Open Dialog
 • Cum sa testezi ce buton a fost apasat in caseta File Open Dialog
 • Cum sa setezi filtre pe tipuri de fisiere
 • Cum sa modifici proprietatile unui sistem de fisiere
 • Cum sa utilizezi caseta Save As Dialog
 • Cum sa utilizezi instrumentele File Picker si Folder Picker
 • Cum sa lucrezi cu matrice (Arrays)
 • Cum sa declari o matrice unidimensionala
 • Cum sa initializezi si sa citesti elementele matricei
 • Cum sa parcurgi o matrice
 • Cum sa stergi o matrice
 • Cum sa creezi o matrice multi-dimensionala (Multi-Dimensional Array)
 • Cum sa creezi o matrice dinamica (Dynamic Array)
 • Cum sa utilizezi constante pre-setate (Built-In Constants)
 • Cum sa declari si sa utilizezi constante
 • Cum sa utilizezi o enumerare
 • Cum sa declararea enumerarilor personalizate
 • Cum sa utilizezi enumerari in cadrul variabilelor si parametrilor
 • Cum sa incepi un nou proiect de program de completare (Add-In Project)
 • Cum sa scrii functiile specifice programului de completare
 • Cum sa salvezi programul de completare
 • Cum sa activezi si sa utilizezi programul de completare
 • Cum sa protejezi programele de completare
 • Cum sa utilizezi programe de completare in alte proiecte VBA
 • Cum sa activezi si sa utilizezi biblioteca PowerPoint Object Library
 • Cum sa creezi o noua instanta PowerPoint
 • Cum sa creezi noi slide-uri in prezentare
 • Cum sa copiezi tabele si grafice in prezentare
 • Cum sa adaugi si sa formatezi casete de text in prezentare
 • Cum sa testezi versiunea de PowerPoint care se utilizeaza
 • Cum sa activezi si sa utilizezi biblioteca Otlook Object Library
 • Cum sa deschizi o sesiune outlook si sa creezi un nou e-mail
 • Cum sa setezi formatul si proprietatile de baza ale e-mail-ului
 • Cum sa adaugi text in corpul e-mail-ului
 • Cum sa incluzi o semnatura in corpul e-mail-lui
 • Cum sa atasezi fisiere la e-mail
 • Cum sa creezi un nou grafic
 • Cum sa selectezi datele pentru reprezentarea grafica
 • Cum sa modifici setul de date (Source data)
 • Cum sa modifici tipul de grafic
 • Cum sa controlezi elementele graficului
 • Cum sa controlezi aspectul, culorile si stilul grficului
 • Cum sa creezi si sa aplici sabloane pentru grafice
 • Cum sa utilizezi colectia Shapes
 • Cum sa controlezi marimea si pozitia formelor
 • Cum sa inserezi forme de baza
 • Cum sa modifici proprietatile formelor
 • Cum sa adaugi text in forme
 • Cum sa inserezi poze si butoane
 • Cum sa adaugi si sa aliniezi forme multiple
 • Cum sa creezi un tabel (ListObject)
 • Cum sa selectezi un rand sau o coloana din tabel
 • Cum sa adaugi un rand sau o coloana la tabel
 • Cum sa selectezi un antet de coloana
 • Cum sa adaugi randul de total
 • Cum sa introduci date in tabel
 • Cum sa creezi si sa utilizezi unui obiect de tip Pivot Cache
 • Cum sa creezi un tabel pivot (Pivot Table)
 • Cum sa atasezi campuri unui tabel pivot (Pivot Table Fields)
 • Cum sa modifici proprietatile campurilor (Field Properties)
 • Cum sa aplici filtre in tabelul pivot
 • Cum sa creezi grafice pivot (Pivot Charts) bazate pe un tabel pivot
 • Cum sa modifici proprietatile unui grafic pivot
 • Cum sa aplici filtre pe un grafic pivot
 • Cum sa creezi un Slicer Cache
 • Cum sa adaugi obiecte de tip Slicer
 • Cum sa formatezi si sa editezi Slicer-e
 • Cum sa selectezi Slicer-e
 • Cum sa conectezi Slicer-e la mai multe tabele pivot
 • Cum sa declari variabile de tip String
 • Cum sa utilizezi texte de lungime constanta si variabila
 • Cum sa convertesti valori numerice in texte
 • Cum sa utilizezi texte cu lungime 0 (Null String)
 • Cum sa concatenezi texte
 • Cum sa utilizezi texte predefinite (String Constants – vbTab, vbNewLine, vbCrLf)
 • Cum sa compari siruri de caractere
 • Cum sa utilizezi proprietatea Case Sensitive
 • Cum sa utilizezi caractere de inlocuire (Wildcards) si sabloane de text
 • Cum sa extragi un set de caractere din stanga, interiorul si dreapta unui text
 • Cum sa gasesti pozitia unui caracter in interiorul unui text
 • Cum sa desparti numele complet in nume si prenume
 • Cum sa desparti un text in mai multe parti
 • Cum sa separi seturi de caractere separate prin tab-uri
 • Cum sa inlocuiesti seturi de caractere in texte

Agenda cursului Excel

Modulul 1: Interfata Excel

Descriere modul

Noua interfata Office numita Fluent (cu numele de cod RibbonX) este o revolutie in cea ce priveste felul cum utilizatorii pot crea/formata/gestiona documente Office. Acest modul isi propune prezentarea acestei noi interfete, dar ofera si alte informatii cum ar fi noul formatul de fisier Open XML.

Lectii

 • Explorarea interfetei Microsoft Excel
 • Lucru cu panglici de butoane (Ribbons)
 • Lucrul cu taburile contextuale
 • Personalizarea mediului de lucru Excel
 • Super Tooltip
 • Quick Excel Toolbar
 • Floatie

Modulul 2: Visual Basic Editor

Descriere modul

Avand deja multiple si avansate cunostinte si abilitati despre registre si foi de calcul, formule, grafice si alte utilitati ale programului de calcul tabelar, a sosit timpul sa-ti largesti orizontul de cunoastere, prin explorarea unui nou nivel al Excel-ului: Visual Basic for Application.

Lectii

 • Fereastra Project Explorer
 • Fereastra Properties
 • Fereastra Code
 • Fereastra Immediate
 • Fereastra Locals
 • Fereastra Watch
 • Uneltele pentru scrierea instructiunilor
 • Optiunile interfetei Visual Basic Editor

Modulul 3: Tipuri de programe VBA

Descriere modul

Cunoscand acum interfata Visual Basic Editor, vei vedea care sunt tipurile de programe pe care le poti crea in VBA, cu facilitatile, proprietatile si modurile lui specifice de dezvoltare.

Lectii

 • Scrierea si rularea unei subrutine
 • Laborator: Subrutina de filtrare a datelor si copiere a rezultatelor filtrarii
 • Procedura de tip subrutina cu parametri
 • Laborator: Subrutina de filtrare parametrizata a datelor
 • Laborator: Subrutina parametrizata de salvare a unei foi de calcul in fisier PDF
 • Laborator: Subrutina parametrizata de mutare a unor foi de calcul in fisiere noi
 • Laborator: Subrutina centralizatoare de rulare a subrutinelor cu parametri
 • Procedura de tip FUNCTION
 • Procedura de tip EVENT

Modulul 4: Instructiuni VBA

Descriere modul

Indiferent de tipul programului, codul VBA este compus dintr-un set de instructiuni, scrise intr-o anumita ordine logica, pe care Excel il va compila si il va executa neconditionat atunci cand ii vei cere acest lucru. Scrierea corecta a instructiunilor si stabilirea criteriilor si deciziilor ce vor fi evaluate si executate sunt activitati de o deosebita importanta.

Lectii

 • Initierea unei subrutine (SUB)
 • Adaugarea comentariilor (Comments)
 • Sintaxa instructiunilor VBA
 • Modificarea valorile din celulele Excel
 • Operatorii matematici
 • Operatorii de comparatie
 • Formatarea celulelelor Excel
 • Salvarea fisierele ce contin coduri VBA
 • Nivel de securitate pentru rularea programelor VBA

Modulul 5: Colectii de obiecte VBA

Descriere modul

Limbajul de programare VBA (Visual Basic for Applications) lucreaza cu un model structurat si ierarhizat de obiecte, organizate in colectii. Instructiunile VBA se vor referi invariabil la aceste obiecte pentru a le modifica anumite proprietati sau a intreprinde anumite actiuni asupra lor. Prin urmare, VBA este un limbaj de programare orientat pe obiecte (OOP – Object Orieted Program)

Lectii

 • Crearea un fisier Excel nou (Workbooks.Add)
 • Deschiderea si inchiderea unui fisier Excel (Workbooks.Open, Workbooks.Close)
 • Numarul de fisiere Excel deschise (Workbooks.Count)
 • Salvarea fisierului Excel activ (ActiveWorkbook.SaveAs)
 • Inserarea foilor de calcul (Worksheets.Add)
 • Inserarea foilor de tip grafic (Charts.Add)
 • Copierea/mutarea unei foi de calcul intr-un alt fisier Excel
 • Stergerea unei foi de calcul
 • Selectarea foilor de calcul
 • Activarea unei foi de calcul
 • Selectarea unei celule
 • Modificarea continutului unei celule
 • Selectarea unui set de celule
 • Selectarea intregii zone din care face parte o celula (Current Region)
 • Gasirea ultimului rand completat
 • Selectarea unui rand intreg dintr-un Range
 • Selectarea unei coloane intregi dintr-un Range
 • Deplasarea in regim relativ cu un anumit numar de randuri sau coloane (Offset)
 • Modificarea proprietatilor unui set de celule
 • Scrierea formulelor in celule

Modulul 6: Variabile

Descriere modul

Scopul principal al unui program VBA este prelucrarea datelor. La rularea codului VBA, datele sunt preluate si modificate in unitati de memorie ale calculatorului,  numite variabile, pentru ca apoi sa fie stocate in registrele de calcul din care provin. Numele sugestiv atribuit variabilelor va da o mare flexibilitate in utilizarea limbajului VBA.

Lectii

 • Utilizarea variabilelor nedeclarate in VBA
 • Declararea variabile intr-o subrutina VBA
 • Tipuri de variabile
 • Urmarirea valorilor variabilelor dintr-o subrutina in curs de rulare
 • Declararea si utilizarea variabilelor de tip Public
 • Declararea obligatorie a variabilelor (Option Explicit)
 • Initializarea variabilelor de tip Object
 • Eorile survenite in utilizarea variabilelor
 • Scopul unei variabile
 • Viata unei variabile
 • Referentierea variabilelor in instructiuni VBA

Modulul 7: Afisarea mesajelor in VBA (MsgBox)

Descriere modul

Afisarea mesajelor in timpul rularii unui program VBA este necesara pentru a evidentia rezultatele obtinute sau pentru a obtine un raspuns din partea utilizatorului in scopul luarii unor decizii. In acest scop, putem utiliza instructiunea MsgBox.

Lectii

 • Utilizarea functiei de afisare a mesajelor (MsgBox)
 • Modificarea titlului casetei de mesaj
 • Modificarea setul de butoane ale casetei de mesaj
 • Afisarea unui mesaj cu texte concatenate
 • Referentierea continutului unei celulelor in mesaje
 • Referentierea continutului variabilelor in mesaje
 • Afisarea mesajelor pe mai multe randuri (vbNewLine, vbCrLf)
 • Captarea intr-o variabila a raspunsul utilizatorului la o intrebare

Modulul 8: Preluarea informatiilor (InputBox, Application.InputBox)

Descriere modul

Pentru preluarea datelor de la utilizator, in timpul rularii programului, se poate folosi instructiunea InputBox, insa cu limitarile si dezavantajele ei. Limbajul de programare VBA vine cu o metoda mai elevata de preluare de date de la utilizator (Application.InputBox), instructiune mai complexa ce ofera si validarea automata a tipului de informatie.

Lectii

 • Utilizarea instructiunii InputBox
 • Modificarea titlului casetei InputBox (Title)
 • Stabilirea valorii implicite a raspunsului (Default)
 • Afisarea cerintei catre utiliator (Prompt)
 • Captarea intr-o variabila raspunsul utilizatorului la o cerinta
 • Gestionarea introducerile gresite in caseta InputBox
 • Utilizarea metoda Application.InputBox?
 • Setarea tipului de raspuns al utilizatorului in Application.InputBox
 • Validarea automata a raspunsului in Application.InputBox
 • Returnarea unei formule in Application.InputBox
 • Returnarea unui set de celule (Range) in Application.InputBox
 • Returnarea unei matrici (Array) in Application.InputBox.

Modulul 9: Structuri repetitive

Descriere modul

Inregistrarea unui macro pentru a realiza aceasta automatizare nu este totdeauna suficienta. VBA pune la dispozitie o colectie de structuri menite sa realizeze actiuni repetitive prin scrierea si executarea unui numar redus de linii de cod. Astfel se poate crea un program cu o structura mult simplificata, usor de urmarit si de depanat ulterior.

Lectii

 • Structura With … End With
 • Structura For … Next
 • Structura For Each … Next
 • Structura DO While … Loop
 • Structura DO … Loop While
 • Structura DO Until … Loop
 • Structura DO … Loop Until
 • Metoda Find intr-un grup de celule
 • Metoda FindNext intr-un grup de celule

Modulul 10: Structuri conditionale

Descriere modul

Pe langa calcule si transformari de date, un program VBA poate,  de asemenea, sa evalueze o conditie logica sau un cumul de astfel de conditii ce trebuie sa fie indeplinite simultan sau nu, si in functie de rezultatul obtinut din aceasta evaluare, sa execute anumite sectiuni diferite de cod. In acest scop, se pot utiliza structurile conditionale If/End If sau Select Case/End Select.

Lectii

 • Structura conditionala If … Else/Elseif … End If
 • Scrierea instructiunii if intr-o singura linie de cod
 • Continuarea Else a structurii conditionale If
 • Continuarea ElseIf a structurii conditionale If
 • Structuri If … Else … end If imbricate
 • Scrierea testelor logice combinate (conditii multiple)
 • Structura conditionala Select Case … End Select
 • Scrierea corecta a unui test logic pentru structura Select Case
 • Structuri Select Case imbricate

Modulul 11: Gestionarea erorilor

Descriere modul

Universul VBA este departe de a fi unul perfect, la fel ca si lumea reala. Vor aparea si aici erori de tot felul, pentru care va trebui sa gasim metode de solutionare in scopul depanarii programelor si asigurarii functionalitatii lor.

Lectii

 • Erorile de sintaxa (Syntax Errors)
 • Erorile de compilare (Compile Errors)
 • Erorile de executie (Run Time Errors)
 • Dezactivarea optiunii de verificare automata a erorilor de sintaxa (Auto Syntax Check)
 • Compilarea proiectului VBA (Compile VBA Project)
 • Instructiunea On error … GoTo
 • Instructiunea On Error … Resume Next
 • Instructiunea Resume 0
 • Scrierea unei structuri decizionale pentru tratarea erorilor

Modulul 12: Crearea functiilor (FUNCTION)

Descriere modul

Cele aproape 500 de functii pe care le are predefinite Excel-ul asigura realizarea unei game foarte variate de operatii, calcule si transformari ale datelor. Totodata, pot aparea provocari venite din diverse domenii de activitate, despre care Excel-ul (s-ar putea sa) nu stie nimic. Pentru rezolvarea acestor probleme, se pot crea in VBA functii specifice oricarui domeniu, cu parametrii si constante specifice, pentru a le pune apoi la treaba in Excel si a imbogati astfel setul de functii disponibile.

Lectii

 • Initierea unei functii (Function)
 • Parametrii functiei si tipul acestora
 • Tipul valorii returnate de o functie
 • Verificarea functionarii procedurii de tip Function in fereastra Immediate Window
 • Utilizarea functiilor create in foaia de calcul
 • Laborator: Functie care calculeaza aria cercului
 • Laborator: Functie care calculeaza perimetrul cercului
 • Laborator: Functie care aduna valori numerice dupa culoarea fontului
 • Laborator: Functie care verifica existenta unei foi de calcul
 • Laborator: Functie care returneaza “reteta” RGB a unei culori
 • Laborator: Functie care returneaza codul unei culori

Modulul 13: Crearea procedurilor de tip eveniment (EVENTS)

Descriere modul

Evenimentele (Events) sunt tot secvente de cod VBA pe care Excel le poate executa independent de vointa utilizatorului final, folosind anumite operatii realizate la nivel de registru de calcul sau foaie de calcul, pentru a declansa rularea automata a acestor secvente. La baza, evenimentele ar trebui sa fie secvente de program care sa realizeze activitati constructive, dar atentie!, daca programatorul doreste, se pot crea si activitati distructive, denumite, mai pe scurt “Virusi”, care sa stearga date sau sa altereze nedorit informatiile!

Lectii

 • Evenimente la nivelul registrului de calcul
 • Setul de declansatori ai evenimentelor la nivelul registrului de calcul
 • Laborator: Crearea unei formula simpla de salut la deschiserea registrului de calcul
 • Laborator: Verificarea dreptului de acces al utilizatorului la un registru de calcul
 • Laborator: Crearea un sistem complex de accesare a unui registru de calcul pe baza de UserName si Parola (Matricea Responsabilitatilor)
 • Evenimente la nivelul foii de calcul
 • Diferenta intre variabile de tip ByVal si ByRef
 • Laborator: Interzicerea tiparirii continutului unei foi de calcul (BeforePrint)
 • Laborator; Latirea automata a coloanei in functie de lungimea informatiei introduse (AutoFit)
 • Laborator: Evidenta modificarilor din celule la nivel de comentariu (Big Brother Event)
 • Laborator: Evidenta modificarilor din celule intr-o alta foaie de calcul (Big Brother Event)

Modulul 14: Crearea formularelor (USER FORMS)

Descriere modul

Formularele (User Forms) vor reuni toate cunostintele acumulate in capitolele anterioare, pentru a crea interfete complexe, prietenoase, prin care Excel interactioneaza cu utilizatorul pentru a prelua date, a le transforma si a le introduce apoi in foile de calcul.

Lectii

 • Adaugarea unui formular (User Form) la proiectul VBA
 • Inserarea de controale (Form Controls) in formular
 • Alinierea controalelor in formular
 • Proprietatile controalelor
 • Denumirea setul de controale
 • Conventia Hungarian Notation
 • Scrierea procedurilor VBA pentru fiecare control din formular
 • Validarea introducerii de date in formular
 • Incarcarea si utilizarea formularului creat
 • crearea unui formular cu pagini multiple (MultiPage Form)
 • Instalarea controlului Date-Time Picker (numai pentru Ms Office 32 biti)

Alte cursuri Excel de care ai putea fi interesat

Detinem in portofoliu mai mult de 10 tipuri diferite de cursuri Excel adresate companiilor (organizate la orice data si in orice locatie din tara)

Metoda de lucru

Solutia de instruire “Ultra all inclusive Excel training” , bazata pe o metodologie unica de tip “all in one“, mai exact un pachet complet, cuprinzand urmatoarele beneficii, fara insa a se limita la acestea:

 • Vizita trainerului nostru la sediul companiei client, in scopul identificarii nevoilor reale de instruire ale acesteia.
 • Testarea ai evaluarea cursantilor pre-instruire, pentru stabilirea nivelului lor de cunostinte si abilitati.
 • Personalizarea agendei cursului, conform nevoilor de instruire convenite, pornind de la background-ul real al participantilor.
 • Livrarea efectiva a cursului in clasa de catre trainerul certificat Microsoft, responsabil de proiectul de instruire customizat, bazata 100% pe aplicatii practice.
 • Lucrul la clasa direct pe fisiere Excel propuse de cursanti (imbinarea instruirii cu consultanta).
 • Organizarea cursurilor in locatia aleasa de client: la sediul IT Learning sau al beneficiarului, oriunde in tara.
 • Facilitatea deplasarii laboratorului mobil in locatia indicata de client.
 • Feedback la cald, completat conform formularului atasat , in baza caruia se poate invoca clauza “Money back guarantee”: In cazul obtinerii  unui nivel de satisfactie mai mic de 75 % , reflectat de formularul de feedback, garantam returnarea taxei de participare sau reluarea cursului fara nici un cost”. 
 • Elaborarea raportului trainerului privitor la progresul absolventilor ai recomandarie acestuia pentru continuarea perfectionarii.
 • Emiterea certificatelor, care atesta absolvirea cu succes a cursului Excel.
 • Crearea conturilor de access pe platforma noastra de e-learning interactiv, www.office-learning.ro , pentru cel putin 12 luni.
 • Generarea de rapoarte cu statisticile de folosire a portalului e-learning de catre fiecare cursant in parte.
 • Activarea examenelor online si, in urma sustinerii cu success a acestora, emiterea certificatului aferent.
 • Feedback la rece, dupa parcurgerea lectiilor online si a sustinerii examenelor aferente.
 • Sedinte de follow-up sau consultanta pentru aplicarea in viata reala a cunostintelor si abilitatilor dobandite in urma instruirii Excel si rezolvarea unor probleme punctuale de job.
 • Suport acordat online de catre trainer sau prin forumul comunitatii MS Office din Romania, unde se ofera raspuns la orice intrebare in materie de Excel.

Resurse unice in Europa post-instruire pentru cursurile Excel

Toti participantii la cursurile noastre primesc BONUS: acces GRATUIT, la cea mai generoasa platforma de cursuri online: peste 7.000 de lectii video interactive in limba romana

Standard de calitate

Conform insusi principiului de baza al Sistemului de management al calitatii, implementat de IT Learning, obiectivul nostru este satisfactia clientului. Pentru atingerea acestui obiectiv, evaluarea calitatii serviciilor livrate este esentiala.

In acest sens va incurajam sa folositi orice cale si metoda de comunicare (feedback la cald si la rece, testimonial scris, telefon, e-mail, blog, forum, retele sociale etc.), pentru a va exprima, nu atat satisfactia pentru calitatea serviciilor noastre, care reprezinta in fapt angajamentul nostru ferm, asumat prin contract, cat mai ales, daca este cazul, insatisfactia de orice fel privind prestatia noastra, care ne va ajuta sa imbunatatim standardul acestor servicii, in beneficiul dvs.

Ce include taxa de participare la curs

Taxa de participare include serviciile de instruire in clasa, cu instructori certificati Microsoft, precum si urmatoarele beneficii, unice in Romania, oferite exclusiv de IT Learning:

 • Evaluarea initiala a nivelului dvs. de cunostinte si abilitati, prin completarea online a unui chestionar;
 • Suportul de curs in format electronic (manualul “Step by step”, in limba romana, in format text, plus capturile de ecran aferente si prezentarile din timpul cursului in format PowerPoint, precum si workshop-urile de la curs);
 • Access pe cel mai mare portal e-learning www.office-learning.ro, dezvoltat de trainerii si consultantii IT Learning, pentru o perioada de 12 luni;
 • Evaluarea finala a cunostintelor si abilitatilor practice dobandite in urma absolvirii cursului, prin rezolvarea unui exercitiu complex, in cadrul unui workshop;
 • Certificatul de participare, care atesta absolvirea cu succes a cursului;
 • Raportul de evaluare, redactat de trainer, in care va fi consemnat progresul dvs., comparand nivelul initial de abilitati, cu cel final;
 • Consultanta post-instruire, prin intermediul forumului Comunitatii utilizatorilor MS Office din Romania, in calitatea dvs. de membru;
 • Laptop pe perioada instruirii, cu software preinstalat.
 • Servicii conexe, oferite exclusiv pentru cursurile organizate la sediul IT Learning:
 • Cofee break (ceai, cafea, apa de baut)
 • OPTIONAL: Masa de pranz la restaurant, la pretul de 33 lei / zi / persoana, neinclus in pretul cursului

Primesti suport gratuit pentru rezolvarea problemelor tale Excel

Detinem cea mai mare comunitate Excel din Romania (peste 11.000 membri activi), unde primesti dupa terminarea cursului suport gratuit Excel (perioada nelimitata)

Certificarile oferite in urma absolvirii cursurilor Excel

 • Interna, tiparita, care atesta absolvirea cu succes a cursului (emitent IT Learning)
 • Online, download, care atesta sustinerea cu succes a examenelor online (emitent IT Learning)
 • Nationala (calificare “Operator introducere, validare si prelucrare date – cod COR 411301”), in urma examenului sustinut in fata comisiei ANC (emitent Agentia Nationala pentru Calificari, Min. Educatiei si Min. Muncii)
 • Europeana, in urma sustinerii examenelor aferente (emitent ECDL)
 • Internationala, in urma sustinerii examenului Microsoft Office Specialist – Excel – Core/Expert/Master (emitent Certiport – USA)

Inscriere / Facturare / Plata / “Money back guarantee”

 • Daca sunteti persoana fizica, sau grup de maxim 5 participanti din partea unei companii, va puteti inscrie doar in clasele noastre deschise, anuntate pe site la pagina “Calendar Cursuri Open
 • Rezervarea locului / locurilor in sala de curs Open se face telefonic (0787.692.238) sau prin e-mail la adresa office@itlearning.ro , in reply urmand sa primiti fisa de inscriere care trebuie completata de dvs. si retrimisa noua impreuna cu datele de facturare
 • Urmeaza emiterea facturii, pe care o veti primi tot pe e-mail, in baza careia urmeaza sa efectuati plata (transfer bancar sau depunere numerar in contul IT Learning) si sa ne trimiteti confirmarea aferenta
 • Veti primi la randul dvs. confirmarea noastra ferma ca sunteti inscris(a) la cursul respectiv, impreuna cu detaliile organizatorice (orarul cursului, coffee-break, pauza de pranz etc.)
 • Urmeaza livrarea cursului, iar la finalul acestuia completarea feedback-ului, conform formularului de evaluare , in baza caruia se poate invoca clauza “Money back guarantee”: “In cazul obtinerii unui nivel de satisfactie mai mic de 75 % , reflectat de formularul de feedback, garantam returnarea taxei de participare sau reluarea cursului fara nici un cost”.
 • Daca sunteti persoana juridica si doriti inscrierea unui grup de peste 5 participanti, vom formula o oferta personalizata cu discount de volum, exclusiv pentru compania dvs., conform specificatiilor primite telefonic, prin fax (0371.602.780) sau pe e-mail la adresa office@itlearning.ro
 • Dupa acceptarea ofertei (livrabile, costuri, agenda, perioada si locatia organizarii cursului) urmeaza etapa contractuala
 • Odata agreata forma finala a contractului de legal-ul partilor, urmeaza semnarea si livrarea efectiva a serviciilor convenite, a caror facturare si plata se va face numai dupa primirea feadback-urilor completate de absolventi la finalul instruirii si numai in virtutea clauzei “Money back guarantee”:”In cazul obtinerii unui nivel de satisfactie mai mic de 75 % , reflectat de formularului atasat , garantam renuntarea la contravaloarea instruirii sau reluarea cursului cu alt trainer, fara nici un cost aditional”)

Inscrie-te la curs

Nume

Email

Despre mine

Tip mesaj

Mesaj