In baza autorizatiilor nr. 0010047 / 2016, pentru programul “Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator”, cod COR 251401 si 0011086 / 2017, pentru programul “Operator introducere validare si prelucrare date, cod COR 411301, emise de ANC, IT Learning acorda absolventilor acestor programe de specializare, certificate emise de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, care atesta nivelul de pregatire si abilitatile practice dobandite la finalul instruirii, singurele documente legale in baza carora se poate consemna in cartea de munca calificarea aferenta, conform Catalogului Ocupatiilor din Romania (COR).