Ti se pare greu sa parcurgi singur lectiile scrise gratuite?

Inscrie-te la unul din cele 10 tipuri diferite de cursuri Excel in clasa (cu instructor acreditat Microsoft)

Lectia 14.1: Functii de tip Date and Time (Data si timp) – TODAY, NOW

Preambul
Functiile de tip data si timp TODAY si NOW returneaza data curenta, respectiv data curenta si timpul curent.
Aceste functii nu au niciun argument, de aceea sintaxa lor este foarte simplu de memorat:
– TODAY();
– NOW().

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
Pentru a afisa data curenta, se foloseste functia TODAY.
Aceasta nu necesita niciun argument, prin urmare, sintaxa este: TODAY().
Apasati tasta Enter.
Dupa ce am inserat formula si am aplicat-o, in celula A1 putem vizualiza data curenta.
in plus, chiar daca in acea celula exista o formula, putem aplica si alte functii.
De exemplu, vom extrage anul din data curenta.
Apasati tasta Enter.
in acest moment, am reusit sa extragem anul din data curenta.

Pasul 2
Exista o functie care, pe langa data curenta, poate returna si timpul curent.
Aceasta functie se numeste NOW.
Apasati tasta Enter.
in acest moment, in celula A3 a fost inserata data curenta, dar si ora curenta (in format hh:mm).

Tutoriale video interactive

Acest curs este disponibil si in format video interactiv, pe cel mai mare portal de e-learning Microsoft Office din Europa: peste 7000 lectii video interactive in limba romana.

Lectia 14.2: Functii de tip Date and Time (Data si timp) – YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY

reambul
Excel ne ofera posibilitatea sa extragem anul, luna, ziua si/sau ziua din saptamana din cadrul unor celule ce contin date calendaristice.

Ne propunem urmatorul exemplu: din coloana data nasterii, dorim sa extragem anul, luna, ziua si ziua din saptamana.

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
Efectuati un click in celula D2. (1)
Pentru functia YEAR va trebui sa specificam un argument, si anume celula in care este localizata data.
Efectuati un click in celula C2. (2)
Apasati tasta Enter.
in acest moment, pe coloana D, putem vizualiza anul nasterii persoanei respective.

Pasul 2
Efectuati un click in celula E2. (1)
Pentru functia MONTH va trebui sa specificam un argument, si anume celula in care este localizata data.
Efectuati un click in celula C2. (2)
Apasati tasta Enter.

in acest moment, pe coloana E, putem vizualiza luna in care s-a nascut persoana respectiva.

Pasul 3
Efectuati un click in celula F2. (1)
Pentru functia DAY va trebui sa specificam un argument, si anume celula in care este localizata data.
Efectuati un click in celula C2. (2)
Apasati tasta Enter.

in acest moment, pe coloana F, putem vizualiza ziua in care s-a nascut persoana respectiva.

Pasul 4
Urmatorul pas consta in afisarea zilei din saptamana.
Efectuati un click in celula G2. (1)
Pentru functia WEEKDAY va trebui sa specificam un argument, si anume celula in care este localizata data.
Efectuati un click in celula C2. (2)
in plus, aceasta functie are un parametru optional, si anume modul de afisare.
Efectuati dublu click pe optiunea indicata. (3)
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula G2. (4)

Pasul 5
Pentru a obtine denumirea zilei, trebuie sa aplicam o formatare personalizata.
Efectuati un click pe comanda Format (Formatare). (1)
Efectuati un click pe optiunea Format Cells (Formatare celule). (2)
Efectuati un click pe categoria Custom (Personalizat). (3)
Efectuati dublu click in campul Type (Tip). (4)
Efectuati un click pe butonul OK. (5)

Pasul 6
Efectuati un click in celula D2. (1)
Dupa ce am selectat cele 4 celule in care am inserat functii, efectuati dublu click pe manerul de umplere. (2)
in acest moment, utilizand functii de tip Date and Time (Data si timp), am reusit sa extragem anul, luna, ziua si ziua din saptamana din cadrul datelor calendaristice.

Reprezinti o companie si doresti acest curs pentru angajatii/colegii tai?

Citeste cu atentie procedura noastra de instruire Excel pentru companii: Ultra all inclusive

Lectia 14.3: Functii Booleene (Logice) – AND, OR

Preambul
Functiile booleene sunt reprezentate de functiile AND, OR, etc.
O functie booleeana evalueaza un predicat logic format din mai multe conditii logice.
Acest tip de functii returneaza valori de tip TRUE (ADEVĂRAT) sau FALSE (FALS).
Folosind functia OR in cadrul unei formule, va fi afisat un rezultat de tip TRUE (ADEVĂRAT) daca cel putin una din conditii returneaza TRUE (ADEVĂRAT).
in schimb, functia AND afiseaza un rezultat de tip TRUE (ADEVĂRAT) numai daca toate conditiile returneaza TRUE (ADEVĂRAT).

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
in exemplul urmator, urmarim sa afisam TRUE in coloana E atunci cand pe coloana D este intalnit orasul Bucuresti sau Onesti; in caz contrar, dorim sa afisam FALSE.
Efectuati un click in celula E2. (1)
Efectuati un click in celula D2. (2)
Efectuati un click in celula D2. (3)
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula E2. (4)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (5)

Acum, in coloana E, vizualizam rezultatul sub forma de TRUE sau FALSE, dar acest lucru nu ne multumeste si dorim sa obtinem rezultatul sub forma de procente acolo unde conditia din formula este TRUE.

Pasul 2
Efectuati dublu click in celula E2. (1)
Pentru a vizualiza rezultatul dorit sub forma de procente, va trebui sa folosim o functie conditionala.
Cum enuntam cerinta?
– “daca”…
– “in celula D2 intalnim Bucuresti sau Onesti, sa fie afisat mesajul TRUE”
– “daca returneaza mesajul TRUE, doresc sa afisez 10%, in caz contrar sa nu fie afisat nimic”.
Daca restrangem cerinta, obtinem formula: =IF(OR(D2=”Bucuresti”;D2=”Onesti”);10%;””).
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula E2. (2)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (3)
Efectuati un click pe comanda de formatare procentuala. (4)

Pasul 3
Acum ne propunem urmatoarea problema: cum putem vedea care sunt managerii din Bucuresti?
Raspunsul il putem afla prin intermediul functiei AND.
Aceasta functie va verifica celula C2 in cautarea ocupatiei de manager si celula D2 in cautarea orasului Bucuresti.
Atunci cand cele doua conditii sunt indeplinite simultan, va fi afisat un rezultat de tip TRUE, iar in caz contrar va fi afisat rezultatul FALSE.
Efectuati un click in celula F2. (1)
Efectuati un click in celula C2. (2)
Efectuati un click in celula D2. (3)
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula F2. (4)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (5)

Pasul 4
Pentru a avea o “estetica” mai placuta, dorim sa renuntam la afisarea de tip TRUE sau FALSE.
Ca si in cazul functiei OR, vom folosi o functie conditionala.
Efectuati dublu click in celula F2. (1)
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula F2. (2)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (3)
Efectuati un click pe comanda de formatare procentuala. (4)

Dupa cum putem observa, rezultatele sunt corecte.

Ai intrebari tehnice legate de Excel si vrei sa te ajutam?

Detinem cea mai mare comunitate Excel din Romania (peste 11.000 membri activi), unde primesti suport gratuit la problemele tale Excel

Lectia 14.4: Functii de tip Text (Text) – LEFT, RIGHT, LEN

Preambul
Functiile de tip text accepta un sir de caractere si returneaza un subsir al acestuia conform functiei aplicate.
Functiile utilizate in acest exemplu sunt: LEFT, RIGHT si LEN.

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
Pentru a extrage prima litera din numele fiecarui angajat, vom folosi functia LEFT.
Efectuati un click in celula C2. (1)
Efectuati un click in celula B2. (2)

Dupa specificarea argumentului obligatoriu (sirul din care vom extrage initiala), vom specifica si numarul de caractere de la stanga sirului care trebuie extrase, in acest caz un caracter.
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula C2. (3)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (4)

Pasul 2
Daca dorim sa extragem ultimele trei litere din denumirea fiecarui oras, vom apela functia RIGHT.
Aceasta returneaza numarul de caractere specificat de la dreapta sirului.
Efectuati un click in celula G2. (1)
Efectuati un click in celula F2. (2)

Dupa specificarea argumentului obligatoriu (sirul din care vom extrage ultimele caractere), vom specifica si numarul de caractere de la dreapta sirului care trebuie extrase, in acest caz trei caractere.
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula G2. (3)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (4)

in acest moment sunt afisate ultimele trei caractere din denumirea oraselor.

Pasul 3
Efectuati un click pe tab-ul foii CNP. (1)
Functia LEN returneaza numarul de caractere al sirului furnizat ca argument.
Efectuati un click in celula D3. (2)
Efectuati un click in celula C3. (3)
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula D3. (4)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (5)
Efectuati dublu click in celula C5. (6)
Apasati tasta Enter.

Observam ca, daca se modifica informatiile din coloana C, si valoarea afisata de functie se va modifica in mod automat.

Lectia 14.5: Functii de tip Text (Text) – TRIM, LOWER, UPPER, PROPER

Preambul
Functiile de tip text despre care vom discuta in continuare accepta un sir de caractere si returneaza acel sir de caractere conform functiei aplicate.
Se propun urmatoarele patru probleme:
1. Textele din anumite celule contin un spatiu inaintea cuvintelor. Solutia: functia TRIM.
2. Unele cuvinte contin litere mici, dar dorim sa fie scrise in totalitate cu majuscule. Solutia: functia UPPER.
3. Unele cuvinte contin majuscule, dar dorim sa fie scrise in totalitate cu litere mici. Solutia: functia LOWER.
4. Dorim ca numele de persoane sa fie scrise corespunzator. Solutia: functia PROPER.

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
Dupa cate putem observa, unele nume de pe coloana B au inaintea lor cateva caractere spatiu.
Pentru a le elimina, vom apela functia TRIM.
Functia TRIM accepta un sir de caractere si il returneaza fara spatii.
Efectuati un click in celula C2. (1)
Efectuati un click in celula B2. (2)
Apasati tasta Enter.

Efectuati un click in celula C2. (3)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (4)

Pasul 2
Pentru a afisa numele angajatilor cu majuscule, vom apela functia UPPER.
Efectuati un click in celula D2. (1)
Efectuati un click in celula C2. (2)
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula D2. (3)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (4)

Pasul 3
Pentru a afisa numele angajatilor cu litere mici, vom apela functia LOWER.
Efectuati un click in celula E2. (1)
Efectuati un click in celula C2. (2)
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula E2. (3)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (4)

Pasul 4
Pentru a afisa numele angajatilor in mod corect, vom apela functia PROPER.
Aceasta functie intoarce prima litera a fiecarui cuvant din sirul de caractere ca majuscula, iar restul literelor cuvintelor ca litere mici.
Efectuati un click in celula F2. (1)
Efectuati un click in celula C2. (2)
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula F2. (3)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (4)

in acest moment, folosind functiile de tip text prezentate, am reusit sa modificam numele persoanelor din tabel.

Lectia 14.6: Functii de tip Text (Text) – FIND, MID

Preambul
Functiile FIND si MID sunt functii de tip text.
Functia FIND localizeaza pozitia in care incepe sirul de caractere 1 in sirul de caractere 2, incepand cautarea cu pozitia N: FIND(sir_caractere_1;sir_caractere_2;N).
Functia MID afiseaza X caractere ale sirului de caractere specificat ca argument, incepand cu pozitia N: MID(sir_caractere;N;X).

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
Vom utiliza functia FIND pentru a afla in a cata pozitie din cadrul celulei B11 vom gasi un spatiu.
Efectuati un click in celula D11. (1)
Efectuati un click in celula B11. (2)
Apasati tasta Enter.

Pasul 2
in continuare vom extrage numele de familie al persoanei, utilizand rezultatul obtinut anterior.
Efectuati un click in celula C11. (1)
Efectuati un click in celula B11. (2)
Efectuati un click in celula D11. (3)
Apasati tasta Enter.

Pasul 3
Formula fiind corecta, in continuare vom extrage prenumele persoanei.
Efectuati un click in celula E11. (1)
Efectuati un click in celula B11. (2)
Efectuati un click in celula D11. (3)
Efectuati un click in celula B11. (4)
Efectuati un click in celula D11. (5)
Apasati tasta Enter.

Pasul 4
Testul realizat furnizand rezultatele dorite, vom utiliza formulele in cadrul tabelului.
Efectuati un click in celula C3. (1)
Efectuati un click in celula B3. (2)
Efectuati un click in celula B3. (3)
Apasati tasta Enter.

Pasul 5
Efectuati un click in celula D3. (1)
Efectuati un click in celula B3. (2)
Efectuati un click in celula B3. (3)
Efectuati un click in celula B3. (4)
Efectuati un click in celula B3. (5)
Apasati tasta Enter.
Efectuati un click in celula C3. (6)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (7)

in acest moment am extras numele si prenumele din coloana ce le continea pe amandoua.

Lectia 14.7: Functii standard agregate – SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX

Preambul
in cadrul registrelor de calcul, uneori veti folosi functii standard agregate.
Asa cum le spune si numele, acestea sunt functii care sintetizeaza anumite date.
Functiile standard agregate sunt urmatoarele: SUM (suma), COUNT (Numarare), AVERAGE (Medie aritmetica), MIN (Minim), MAX (Maxim).

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
Functia SUM are ca rezultat suma argumentelor functiei.
Efectuati un click in celula J5. (1)
Efectuati un click in celula G2. (2)
Efectuati combinatia de taste Ctrl + Shift + Sageata Jos.
Apasati tasta Enter.

Pasul 2
Functia COUNT contorizeaza numarul de celule care contin numere.
Pentru a obtine numarul de intrari dintr-un camp numar care se afla intr-o zona sau o matrice de numere, se utilizeaza aceasta functie.
Apasati tasta Enter.

Pasul 3
Functia Average returneaza media aritmetica a argumentelor folosite in definirea functiei.
Efectuati un click in celula G2. (1)
Apasati tasta Enter.

Pasul 4
Se pare ca atunci cand definim aceste functii, trebuie sa selectam mereu aceeasi coloana cu date.
Pentru a nu repeta acest proces iarasi si iarasi, vom atribui un nume coloanei ce contine salariile
Efectuati un click in celula G1. (1)
Efectuati combinatia de taste Ctrl + Shift + Sageata Jos.
Efectuati un click pe tab-ul Formulas (Formule). (2)
Efectuati un click pe comanda Create from Selection (Creare din selectie). (3)

Atribuirea unui nume pentru un set de celule creste foarte mult ritmul de lucru, deoarece nu mai pierdem timp cu selectarea datelor, mai ales daca avem de a face cu tabele foarte mari.
Vom folosi antetul coloanei ca nume al domeniului definit pentru toate informatiile de pe coloana respectiva.
Efectuati un click pe butonul OK. (4)

Pasul 5
Efectuati un click in celula J8. (1)
Efectuati dublu click pe domeniul definit Salariul. (2)
Apasati tasta Enter.

Pasul 6
Efectuati un click pe comanda Use in Formula (Utilizare in formula). (1)
Efectuati un click pe domeniul definit Salariul. (2)
Apasati tasta Enter.

Astfel putem utiliza functiile agregate pentru a realiza diverse calcule.

Lectia 14.8: Functii conditionale – IF

Preambul
Functiile conditionale sunt folosite atunci cand dorim sa luam decizii in functie de anumite conditii.
Sintaxa functiei este: IF(logical_test,value_if_true,value_if_false).
– logical_test este orice valoare sau expresie care poate fi evaluata ca fiind adevarata sau falsa. Acest argument poate utiliza orice operator de comparatie.
– value_if_true este valoarea returnata atunci cand logical_test este TRUE (ADEVĂRAT). value_if_true poate fi o alta formula.
– value_if_false este valoarea returnata atunci cand logical_test este FALSE (FALS). value_if_false poate fi o alta formula.

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
Vom utiliza functia conditionala IF pentru a determina care sunt persoanele retrase din activitate.
Efectuati un click in celula D2. (1)
Efectuati un click in celula C2. (2)

Formula definita are urmatoarea semnificatie:
– daca varsta este mai mare sau egala cu 60 de ani, atunci va fi afisat textul “Da”;
– in caz contrar, va fi afisat textul “Nu”.
Apasati tasta Enter.

Pasul 2
Efectuati un click in celula D2. (1)
Efectuati dublu click pe manerul de umplere. (2)

Acum vom modifica varsta unei persoane, in scopul de a testa formula.
Efectuati un click in celula C9. (3)
Apasati tasta Enter.

Dupa validarea noii valori, formula si-a modificat rezultatul, ceea ce inseamna ca a fost definita corect.

Lectia 14.9: Functii de regasire a datelor – LOOKUP

Preambul
Sintaxele celor doua functii de regasire a datelor sunt urmatoarele:
– HLOOKUP(valoare, domeniu, index_rand, tip_cautare);
– VLOOKUP(valoare, domeniu, index_coloana, tip_cautare).

HLOOKUP cauta o valoare intr-o zona specificata si afiseaza informatia din coloana unde a gasit valoarea, dar din randul specificat prin index. Daca valoarea nu este gasita, iar tipul de cautare este TRUE sau omis, atunci cauta prima valoare mai mica decat cea dorita. Daca tipul este FALSE, atunci valoarea cautata trebuie sa coincida cu cea de pe primul rand al zonei, altfel este afisata eroarea #N/A.

VLOOKUP procedeaza identic cu HLOOKUP, doar ca aceasta efectueaza cautarea pe coloane.

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
Efectuati un click in celula D13. (1)
Efectuati un click in celula C13. (2)

Dupa ce am specificat:
– valoarea de cautat;
– in ce tabel trebuie efectuata cautarea;
– coloana din care va returna rezultatul;
– tipul de rezultat,
vom aplica formula.
Apasati tasta Enter.
Acum vom alege un alt produs, pentru a ne convinge ca formula este corecta.
Efectuati un click in celula C13. (3)
Efectuati un click pe butonul indicat. (4)
Efectuati un click pe produsul caise. (5)

in acest moment este afisat pretul caiselor.

Pasul 2
Efectuati un click in celula D16. (1)
Efectuati un click in celula D15. (2)

Dupa ce am specificat:
– valoarea de cautat;
– in ce tabel trebuie efectuata cautarea;
– randul din care va returna rezultatul;
– tipul de rezultat,
vom aplica formula.
Apasati tasta Enter.
Acum vom alege un alt produs, pentru a ne convinge ca formula este corecta.
Efectuati un click in celula D15. (3)
Efectuati un click pe butonul indicat. (4)
Efectuati un click pe produsul prune. (5)

in acest moment este afisat pretul prunelor.
Orice produs am alege, functia HLOOKUP va afisa pretul corespunzator.

Lectia 14.10: Functii de regasire a datelor – MATCH, INDEX

Preambul
Utilizarea functiilor MATCH si INDEX este utila in momentul in care dorim sa aflam o informatie.

Sa presupunem ca detinem o lista foarte lunga de nume carora le sunt asociate varsta si departamentul in care lucreaza persoana respectiva.

Puteti afla foarte repede varsta unei anumite persoane fara a cauta printre date sau a recurge la filtre complexe.

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
inainte de a aplica cele doua functii pentru aflarea profesiei unui angajat, vom realiza un scurt exercitiu in care vom testa separat cele doua functii.
Efectuati un click in celula J10. (1)
Efectuati un click in celula I7. (2)

Despre formula:
– I7 reprezinta valoarea de cautat;
– B7:B12 reprezinta domeniul in care este cautata valoarea;
– 0 permite cautarea valorii exacte, chiar daca acea coloana nu este sortata.
Apasati tasta Enter.
Dupa cate se observa, angajatul Marian, care este asistent, se afla pe pozitia a patra in cadrul tabelului.

Pasul 2
Efectuati un click in celula J10. (1)
Despre formula:
– B7:D12 reprezinta domeniul in care este cautata valoarea;
– J10 reprezinta reprezinta numarul randului pe care se gaseste informatia dorita;
– 2 reprezinta numarul coloanei din care dorim sa returneze datele.
in cazul de fata, domeniul cu date este reprezentat de coloanele B, C si D; dorim ca functia INDEX sa afiseze profesia angajatului, deci vom alege coloana a doua.
Apasati tasta Enter.

Pasul 3
Acum vom combina cele doua functii in cadrul unei singure formule.
Efectuati un click in celula J7. (1)
Efectuati un click in celula I7. (2)
Apasati tasta Enter.
Dupa cum putem observa, combinarea celor doua functii a furnizat rezultatul corect.
Acum vom selecta un alt angajat, pentru a vedea cum actioneaza formula definita anterior.
Efectuati un click in celula J7. (3)
Efectuati un click pe butonul indicat. (4)
Selectati angajatul Marinescu. (5)
Efectuati un click in celula J7. (6)

Dupa cate putem observa, rezultatele obtinute sunt foarte exacte.
Atentie: daca exista dubluri in lista, mai exact in coloana pe care se efectueaza cautarea (in acest caz, coloana cu nume), aceste doua functii vor trebui folosite in combinatie cu altele pentru a obtine rezultatul dorit.

Lectia 14.11: Functii agregate conditionale – SUMIF, COUNTIF

Preambul
Functia SUMIF ne permite sa adunam valorile celulelor doar dupa un singur criteriu: SUMIF(range;criteria;sum_range).

Excel 2016 furnizeaza functii suplimentare, care se pot utiliza pentru a analiza datele pe baza unei conditii.

De exemplu, pentru a contoriza numarul de aparitii a unui sir de caractere sau a unui numar in cadrul unei zone de celule, se utilizeaza functia: COUNTIF(range;criteria).

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
Efectuati un click in celula J10. (1)
Efectuati un click in celula L10. (2)

Conform definitiei acestei formule, se vor aduna salariile angajatilor care au numele de Alex (criteriul din celula L10), doar daca acesta va fi gasit in tabel.
Apasati tasta Enter.

Pasul 2
Efectuati un click in celula L11. (1)
Conform definitiei acestei formule, va fi afisat numarul de aparitii al angajatului din celula L11 (criteriul) in cadrul tabelului.
Apasati tasta Enter.
Astfel se pot folosi functiile agregate conditionale.

Lectia 14.12: Functii Web – ENCODEURL

Preambul
O data cu Excel 2013, modificarile aduse aplicatiei nu se opresc doar la partea de aspect si instrumente noi.
Exista, de asemenea, noutati si in ceea ce priveste functiile.
De exemplu, o functie noua este reprezentata de ENCODEURL.
Sintaxa acesteia este urmatoarea: ENCODEURL(sir_de_caractere).
Pentru argumentul functiei se va specifica sirul de caractere pe care dorim sa il codificam.

Pasul 0
Descarcati arhiva care contine fisierul ajutator si dezarhivati-l.

Pasul 1
Efectuati un click in celula B5. (1)
Efectuati un click in celula B3. (2)
Apasati tasta Enter.

in acest moment, adresa URL a fost codificata astfel:
– caracterul “/” a devenit “%2F”
– spatiul (” “) a devenit “%20”.