Partener Microsoft-Silver Learning

Competenta Silver Learning, acordata de Microsoft centrului de training IT Learning, in calitatea sa de Partener Autorizat Microsoft, reprezinta proba definitorie de recunoaatere a expertizei tehnice, experientei ai commitment-ului in respectarea standardelor de instruire impuse la nivel international, pe baza certificarilor echipei de traineri ai experti-consultanti, pentru cele mai noi tehnologii Microsoft.

Absolventii cursurilor oficiale Microsoft, sustinute doar de traineri certificati (MCT), utilizand exclusiv suportul de curs oficial (MOC), editat de Microsoft, primesc diplome emise de Microsoft, recunoscute international.

Centru de testare PEARSON VUE

IT Learning este acreditat “Pearson Virtual University Enterprises (VUE) Authorized test center” pentru testarea competentelor in IT, si nu numai, recunoscute international. Examenele de certificare disponibile la IT Learning prin Pearson VUE, in cadrul parteneriatului cu acesta cuprind, pe langa lista completa de examene furnizate de cei mai cunoscuti provideri IT (Microsoft, Cisco, Oracle, Check Point, Citrix, EXIN, CompTIA etc.) si examene din medii academice si profesionale din cele mai diverse, care atesta standardul si expertiza profesionala a candidatilor nostri.

Extras din regulamentul de functionare al centrului de testare Pearson VUE – IT learning

Examenele sunt disponibile in limba engleza, sau intr-o limba de circulatie internationala, programandu-se la cerere, cu minim 2 zile inainte de ziua/ora stabilita pentru sustinerea examenului, in functie de orarul si disponibilitatea locurilor in sala de testare IT Learning, care dispune de 6 statii de testare acreditate.
In functie de specificul examenului si providerul acestuia, durata, formatul si numarul de intrebari difera de la examen la examen; gasiti detalii pe site-ul fiecarui provider.

Programul de examinare in centrul de testare IT Learning este de Luni pana Vineri, intre orele 9.00 – 16.00, in limita locurilor disponibile; pentru a va rezerva un loc in sala de testare la data/ora dorite, va recomandam programarea examenului cu cel putin o saptamana inainte

Plata examenului solicitat se face in avans cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de ziua sustinerii examenului, prin virament bancar sau cash, la sediul nostru; Daca inscrierea la examen se face de catre candidat direct pe site-ul VUE, plata se poate face prin credit card

Plata examenului solicitat se face in avans cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de ziua sustinerii examenului, prin virament bancar sau cash, la sediul nostru; Daca inscrierea la examen se face de catre candidat direct pe site-ul VUE, plata se poate face prin credit card

In ziua sustinerii examenului, candidatul trebuie sa se prezinte cu cel putin 15 minute inainte de ora stabilita pentru inceperea examenului, avand asupra sa cel putin doua acte de identitate valide, ambele purtand semnatura titularului, dintre care cel putin unul cu fotografia acestuia ( ex. CI, pasaport, permis de conducere, livret militar, carnet de student sau legitimatie de serviciu vizate la zi)

N.B. Pentru inscrierea la oricare dintre examenele disponibile va rugam sa ne contactati fie telefonic, la numerele: 0314-334.356, 371-356.059, Mobil: 0787.692.238, fie prin e-mail la adresa office@itlearning.ro.

Lista completa a examenelor disponibile prin Pearson VUE Test Center (in ordine alfabetica)

Centru de testare ECDL

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai raspandit standard de certificare a abilitaailor de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaaional. Permisul ECDL este folosit ai recunoscut in 150 de aari de catre companii de renume, in administraaie sau de instituaii de invaaamant de prestigiu. in afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Permisul ECDL obainut in Romania este valabil in oricare aara din lume in care este recunoscut standardul ECDL/ICDL. Permisul ECDL nu are limita de valabilitate in timp, competenaele digitale fiind certificate pe viaaa, in conformitate cu programele analitice aferente fiecarui modul, aflate in vigoare la momentul susainerii examinarii.

Tinerii, elevii, studenaii, funcaionarii publici sau angajaaii in companii iai pot dovedi abilitaaile IT prin intermediul certificarilor ECDL. Nu exista limita de varsta pentru inscrierea in programul de certificare ECDL.

Un CV este 100% complet cu ECDL
Permisul ECDL deschise noi oportunitaai pentru a obaine un loc de munca mai bun, imbunataaeate perspectivele de promovare in cariera ai scade probabilitatea de a pierde o oferta de serviciu.
ECDL deschise noi oportunitaai pentru a obaine o bursa in strainatate.
Competenaele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinaa pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte aari.
Studenaii iai pot echivala diverse cursuri de informatica sau birotica cu Permisul ECDL la anumite universitaai.

Elevii care detin Permisul ECDL PROFIL BAC iai pot echivala proba de Competenae digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naaional. Nivelul de competenaa digitala pe diploma de Bacalaureat va fi:
– “utilizator avansat”, pentru candidaaii care au obainut Permisul ECDL PROFIL START BAC
– “utilizator experimentat”, pentru candidaaii care au obainut Permisul ECDL PROFIL BAC

Programa pentru obainerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg in cadrul orelor de TIC din programa acolara pentru clasele a IX-a ai a X-a. Astfel, liceenii pot sa se pregateasca chiar in cadrul orelor de la acoala pentru obainerea unei certificari cu recunoaatere internaaionala.

Cadrele didactice din invaaamantul preuniversitar care deain Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

Testare: online, cu afisarea rezultatelor in timp real
Aplicatii: Windows 7 / 8; MS Office 2007/2010/2013/2016
Simulari disponibile: online

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului incepe sa se creeze inca de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.
Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel incat sa satisfaca cerinaele personale sau profesionale ale candidatului.
Profilul ECDL nu expira ai poate fi dezvoltat continuu pe intreg parcursul vieaii.
Candidatul iai poate dezvolta permanent Profilul ECDL, obainand noi certificari ECDL.

Programele analitice ECDL aferente fiecarui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

Pentru a aine pasul atat cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competenae ai arii de cunoatinte specifice, cat ai cu schimbarea generala in ceea ce priveate modalitatea in care acum sunt dobandite aptitudini ai competenae de-a lungul intregii vieti, a fost creata Certificarea ECDL PROFIL.

ECDL PROFIL reprezinta un modul sau o grupare specifica de module, combinate in acord cu nevoile individuale. In cadrul fiecarui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine statatoare. Permisul ECDL PROFIL se poate obaine in urma promovarii oricarui modul sau a mai multor module ECDL combinate in funcaie de profilul de certificare necesar candidatului.

Este o certificare constituita din 4 module separate, ce acopera competenaele ai ariile de cunoaatere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Este certificarea careia ii corespund 7 module ECDL ai care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiaionale la alegere, astfel incat sa se dezvolte ai sa se certifice competenaa digitala. Cele 3 module adiaionale pot fi alese dintre urmatoarele module ECDL Intermediar: Prezentari, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD*. *AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuala; Simulari disponibile: manual

Ofera cunoatinaele necesare certificarii la un nivel superior in utilizarea unor aplicaaii specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentari Avansat. Cate un permis ECDL AVANSAT se obaine dupa promovarea fiecarui modul ECDL Avansat.

Se obaine prin promovarea ai certificarea oricaror 3 module ECDL Avansat.

Se adreseaza cadrelor didactice care, deainand acest permis, doresc sa beneficieze de oportunitatea obainerii unui numar de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obaine in urma promovarii a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentari.

Este recomandat de Institutul Bancar Roman, sub egida Asociaaiei Romane a Bancilor ai Bancii Naaionale a Romaniei ai a fost dezvoltat prin gruparea specifica a modulelor ECDL, combinate in acord cu nevoile individuale de lucru in domeniul financiar-bancar, in doua variante: – Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar ai Prezentari. – Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentari ai IT Security.

Modulul ECDL 3D Printing – endorsed by ECDL Foundation – este dezvoltat de ECDL ROMÂNIA ai se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa dobandeasca cunoatinte de baza in domeniul tehnologiilor de imprimare 3D ai sa iai certifice competenaele de imprimare 3D la standard internaaional. Modulul se adreseaza de asemenea ai persoanelor care lucreaza in acest domeniu ai care doresc sa iai certifice competenaele de imprimare 3D existente.

Certificarile ECDL PROFIL START BAC ai ECDL PROFIL BAC se adreseaza elevilor care, pe langa dezvoltarea portofoliului personal, doresc sa echivaleze proba de competenae digitale din cadrul Bacalaureatului. Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeaai recunoaatere internaaionala ai valabilitate nelimitata ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obaine in urma promovarii a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Permisul ECDL PROFIL BAC se obaine in urma promovarii a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentari.

Testare: online, cu afiaarea rezultatelor in timp real Aplicaaii: Windows 7 / 8; MS Office 2007/2010/2013/2016 Simulari disponibile: online

Nivelul de competenaa digitala pe diploma de Bacalaureat va fi: – “utilizator avansat”, pentru candidaaii care au obainut Permisul ECDL PROFIL START BAC – “utilizator experimentat”, pentru candidaaii care au obainut Permisul ECDL PROFIL BAC

Va puteai inscrie in programul ECDL in orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de inregistrare ai achiziaionand apoi o Serie unica de inscriere ECDL.

– Perioada de obainere a unei certificari ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenaa al fiecarui candidat ai de nevoia de a urma sau nu cursuri in vederea susainerii acestor examene.
– Candidaaii nu au obligaaia de a urma un curs de pregatire inainte de a se inscrie in programul de certificare ECDL ai de a susaine examenele.
– Pentru pregatire, solicitaai simulari ECDL catre Centrul de Testare ECDL la care v-aai inscris.

Dupa promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicita Permisul ECDL corespunzator catre centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioada nedeterminata. Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactand direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro sau prin accesarea Profilului ECDL Online. Alegeti certificarea ECDL de care aveai nevoie ai intraai in programul internaaional de certificare a competenaelor digitale!

Centru ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari)

In baza autorizaaiilor nr. 0010047 / 2016, pentru programul “Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator”, cod COR 251401 ai 0011086 / 2017, pentru programul “Operator introducere validare ai prelucrare date, cod COR 411301, emise de ANC, IT Learning acorda absolvenailor acestor programe de specializare, certificate emise de Ministerul Muncii ai Ministerul Educaaiei, care atesta nivelul de pregatire ai abilitaaile practice dobandite la finalul instruirii, singurele documente legale in baza carora se poate consemna in cartea de munca calificarea aferenta, conform Catalogului Ocupaaiilor din Romania (COR).

Kryterion Testing Center

Kryterion Testing Center

IT Learning este acreditat “Kryterion Authorized Testing Center”, oferind intreaga paleta de examene de certificare, recunoscute international, dintre care cele mai solicitate sunt:

1. IAPP PENTRU EXAMENE DE CERTIFICARE A SECURITATII INFORMATIILOR

IAPP pentru examene de certificare a securitatii informaaiilor, pentru profesioniatii care gestioneazã ai stocheaza date cu caracter confidential si/sau clasificate.Cele mai solicitate examene de certificare, disponibile in centrul nostru de testare sunt:

CIPP – Certified Information Privacy Professional
CIPM – Certified Information Privacy Manager
CIPT – Certified Information Privacy Technologist

Pentru lista completa a examenelor disponibile accesati site-ul: https://iapp.org/certify/programs/

2. SALESFORCE

– Salesforce Certified Sales Cloud Consultant
– Salesforce Certified Commerce Cloud Digital Developer
– Salesforce Certified Platform App Builder
– Salesforce Certified Administrator
– Salesforce Certified Platform Developer

Pentru lista completa a examenelor disponibile accesati site-ul: //certification.salesforce.com/

3. MAGENTO

– Magento Certified Developer
– Magento Front End Developer Certification
– Magento Certified Developer Plus
– Magento Certified Solution Specialist
– Magento Moderated Certification Study Group

Pentru lista completa a examenelor disponibile accesati site-ul: https://u.magento.com/certification

4. LINKEDIN

LinkedIn Certified Professional Recruiter

Pentru lista completa a examenelor disponibile accesati site-ul https://certification.linkedin.com/

5. GENESYS

– Genesys Certified Voice Platform 8.5 Consultant
– Genesys SIP Server 8 Consultant
– Genesys Inbound Voice 8 Consultant

Pentru lista completa a examenelor disponibile accesati site-ul: www.genesys.com/in/services/genesys-university/certification

– Reguli privind accesul la examenele centrului de testare Kryterion – IT Learning:

– Programarea sustinerii examenului se face dupa achita acestuia, prin intermediul Webassesor, selectand Centrul de Testare IT Learning;

– Ora de sustinere a examenului va fi aleasa de dvs., in urmatorul interval orar: Luni-Vineri intre orele 09:00-17:00;

– Limba de sustinere a examenului este Engleza. In functie de tipul examenului, durata si numarul de intrebari difera (detalii pe site-ul providerului);

– In ziua sustinerii examenului trebuie sa va prezentati la centrul nostru de testare cu cel putin 30 minute inainte de ora stabilita pentru deschiserea examenului, avand asupra dvs. cel putin doua acte de identitate valide, dintre care cel putin unul cu fotografia titularului;

– Trebuie sa aveti asupra dvs. Codul de Autorizare aferent examenului, primit prin e-mail de la Kryterion, cu ajutorul caruia examenul va putea fi accesat de catre proctorii nostri.

N.B. Lista completa a examenelor oferite de Kryterion o gasiti pe site-ul https://www.kryteriononline.com/