Verificare, Arhivare Mail-uri si sincronizare arhiva

trucuri, sfaturi si alte idei pentru imbunatatirea lucrului cu Outlook
Catalin B.
Moderator
Moderator
Mesaje: 752
Membru din: Vin Sep 09, 2011 4:05 pm
Localitate: Iaşi

Verificare, Arhivare Mail-uri si sincronizare arhiva

Mesaj de Catalin B. » Vin Apr 27, 2012 10:26 am

Am dat recent peste o problema destul de neobisnuita: un birou al unei agentii din ministerul agriculturii utilizeaza un cont la un furnizor de mail, cont cu o capacitate maxima de 100 Mb (!?). Evident ca dupa cateva fisiere anexate si trimise, nu se mai putea trimite sau primi mesaje (era sa scriu masaje :lol: )
Anexez codurile pe care le-am utilizat pentru a rezolva problema, si pentru a se putea pastra totusi o arhiva de mail-uri intrate/trimise.
Pe scurt, codurile fac urmatoarele operatii: cand intra un mesaj il salveaza ca fisier.msg intr-o locatie aleasa pe orice partitie din PC (dupa ce verifica si elimina din numele fisierului simbolurile neacceptate intr-un nume de fisier).
La mesajele trimise , daca s-a mentionat in mesaj ca se anexeaza un document si numarul de anexe este 0, afiseaza un avertisment, dupa care salveaza mesajul trimis (cu tot cu anexe) sub forma fisier.msg in destinatia aleasa anterior, apoi la inchiderea Outlook se face si sincronizarea acestor fisiere intre posturile de lucru din retea (se verifica intai daca sunt disponibile in retea, si se copiaza doar fisierele noi). Partea de sincronizare este mai greu de implementat, trebuie facute inainte setarile permisiunilor pe fiecare calculator (pentru sincronizare foldere pe acelasi calculator, functioneaza fara probleme si poate fi utilizat si in alte aplicatii VB- excel, de ex). Am completat codul cu trimiterea unei copii a mesajelor trimise de pe orice statie de lucru catre o alta adresa de mail.

Cod: Selectaţi tot

Option Explicit
Public Enum TipSalvare
 SalvareCaTxt = 0
 SalvareCaRTF = 1
 SalvareCaMsg = 3
End Enum
Private WithEvents Items As Outlook.Items
Private Const Mail As String = "E:\Mail" 'Creeaza un folder "Mail" _
intr-o locatie aleasa de tine, si introdu aici adresa acestui folder nou creat
Private Const Mail1 As String = "\\PC1\Mail"
Private Const Mail2 = "\\PC2\Mail"
Private Sub Application_Startup()
 Dim Ns As Outlook.NameSpace
 Set Ns = Application.GetNamespace("MAPI")
 Set Items = Ns.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items
  End Sub
Private Sub Items_ItemAdd(ByVal MesajNou As Object)
On Error Resume Next
If Len(Dir(Mail & "\Intrate", vbDirectory)) = 0 Then MkDir Mail & "\Intrate"
  
  Dim Eroare
  Eroare = Err.Description
    If Eroare = "Path not found" Then
    MsgBox "Destinatia de salvare a mesajelor intrate nu exista, " & vbNewLine & _
    "Modificati in cod adresa: " & vbNewLine & Mail & vbNewLine & _
    " cu o adresa valida, de preferat sa nu fie pe aceeasi partitie cu sistemul de operare!"
    Exit Sub
    End If
          If TypeOf MesajNou Is Outlook.MailItem Then
         SalveazaIntrari MesajNou, SalvareCaMsg, Mail & "\Intrate\"
         
          End If
End Sub
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Mesaj As Object, _
                 Cancel As Boolean)
  On Error Resume Next
   If Len(Dir(Mail & "\Trimise", vbDirectory)) = 0 Then MkDir Mail & "\Trimise"

  Dim Eroare
  Eroare = Err.Description
    If Eroare = "Path not found" Then
     Cancel = True
     MsgBox "Destinatia de salvare a mesajelor trimise nu exista, " & vbNewLine & _
     "Modificati in cod adresa: " & vbNewLine & Mail & vbNewLine & _
     " cu o adresa valida, de preferat sa nu fie pe aceeasi partitie cu sistemul de operare!"
     Exit Sub
    End If
    'MsgBox Mesaj.Attachments.Count
    Dim CuvinteCheie As New Collection
 CuvinteCheie.Add "tasament"
 CuvinteCheie.Add "ta?ament"
 CuvinteCheie.Add "atasat"
 CuvinteCheie.Add "ata?at"
 CuvinteCheie.Add "Atasat"
 CuvinteCheie.Add "Ata?at"
 CuvinteCheie.Add "Anexat"
 CuvinteCheie.Add "anex"
 CuvinteCheie.Add "Anex"
 
 'CuvinteCheie.Add "Anex?" 'Se mai pot adauga alte cuvinte cheie, stergeti apostroful _
               din fata liniei pentru a activa linia, sau adauga alta linie
'MsgBox Mesaj.Attachments.Count
 If CautaCuvinteCheie(CuvinteCheie, Mesaj.Body) And (Mesaj.Attachments.Count = 0) Then
   If MsgBox("Lipsesc fisierele anexate, continuati trimiterea mesajului?", vbYesNo) = vbNo Then
    Cancel = True
    Exit Sub
   End If
 End If
    
    If Mesaj.Class = olMail Then
       SalveazaIesiri Mesaj, SalvareCaMsg, Mail & "\Trimise\"
       
       MsgBox "Mesajul catre: " & vbNewLine & Mesaj.To & vbNewLine & "a fost salvat in arhiva!", vbInformation, Title:="Salvare mesaje trimise"
       Mesaj.DeleteAfterSubmit = True
    End If
 
  
End Sub
Private Function CautaCuvinteCheie(ListaCuvinteCheie As Collection, Text As String) As Boolean
 Dim CuvintCheie As Variant
 CautaCuvinteCheie = False

 For Each CuvintCheie In ListaCuvinteCheie
   If (InStr(1, Text, CuvintCheie, vbTextCompare) > 0) Then
     CautaCuvinteCheie = True
     Exit Function
   End If
 Next

End Function
Private Sub SalveazaIesiri(Mesaj As Outlook.MailItem, _
 Tip As TipSalvare, Destinatie As String)
 Dim dtDate As Date
 Dim Nume As String
 Dim Ext As String

 Select Case Tip
  Case SalvareCaTxt: Ext = ".txt"
  Case SalvareCaMsg: Ext = ".msg"
  Case SalvareCaRTF: Ext = ".rtf"
  Case Else: Exit Sub
 End Select

 Nume = Mesaj.Subject
 
 InlocuiesteSimboluri Nume
'MsgBox Mesaj.SenderName & Mesaj.To
 dtDate = Mesaj.ReceivedTime
 Nume = Format(dtDate, "dd-mm-yyyy", vbUseSystemDayOfWeek, _
  vbUseSystem) & " Ora " & Format(dtDate, "hh-mm", _
  vbUseSystemDayOfWeek, vbUseSystem) & "-" & "Catre-" & Mesaj.To & "-" & Nume & Ext

 Mesaj.SaveAs Destinatie & Nume, Tip
 
 On Error Resume Next
 If Len(Dir(Destinatie & Nume, vbDirectory)) = 0 Then
 MsgBox "Eroare..."
 Exit Sub
 Else
 Dim OtlApp As Object
 Dim OtlMail As Object
   Set OtlApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set OtlMail = OtlApp.CreateItem(olMailItem)
    With OtlMail
    .Subject = " Mesaj trimis de " & Environ("UserName") & " catre: " & Mesaj.To & ", " & Mesaj.CC & " la data " & Mesaj.ReceivedTime
    .To = "xxxxxxxxxx@gmail.com"
    .Body = " Mesaj trimis de " & Environ("UserName") & " catre: " & Mesaj.To & ", " & Mesaj.CC & " la data " & Mesaj.ReceivedTime
    .Attachments.Add Destinatie & Nume
    .DeleteAfterSubmit = True
    End With
  OtlMail.Send
  OtlMail.DeleteAfterSubmit = True
  Set OtlApp = Nothing
  Set OtlMail = Nothing
    End If
  
End Sub
Private Sub SalveazaIntrari(Mesaj As Outlook.MailItem, _
 Tip As TipSalvare, _
 Destinatie As String _
)
 Dim dtDate As Date
 Dim Nume As String
 Dim Ext As String

 Select Case Tip
  Case SalvareCaTxt: Ext = ".txt"
  Case SalvareCaMsg: Ext = ".msg"
  Case SalvareCaRTF: Ext = ".rtf"
  Case Else: Exit Sub
 End Select

 Nume = Mesaj.Subject
 InlocuiesteSimboluri Nume

 dtDate = Mesaj.ReceivedTime
 Nume = Format(dtDate, "dd-mm-yyyy", vbUseSystemDayOfWeek, _
  vbUseSystem) & " Ora " & Format(dtDate, "hh-mm", _
  vbUseSystemDayOfWeek, vbUseSystem) & "-" & "De la-" & Mesaj.SenderAddress & "-" & Nume & Ext

 Mesaj.SaveAs Destinatie & Nume, Tip
  
End Sub
Private Sub InlocuiesteSimboluri(Nume As String)
Dim Simbol As Variant
 For Each Simbol In Array("/", "\", ":", "?", Chr(34), "<", ">", "¦", "|", ";")
 Nume = Replace(Nume, Simbol, "")
 Next Simbol
 End Sub
Private Sub Application_Quit()
Dim FSO
Dim Path, Path1, Path2, Path3 As String
Dim Test1, Test2, Test3 As Integer
  Path1 = Mail
  Path2 = Mail1
  Path3 = Mail2
  
  If Right(Path1, 1) = "\" Then
    Path1 = Left(Path1, Len(Path1) - 1)
  End If

  If Right(Path2, 1) = "\" Then
    Path2 = Left(Path2, Len(Path2) - 1)
  End If
  
  If Right(Path3, 1) = "\" Then
    Path3 = Left(Path3, Len(Path3) - 1)
  End If
Test1 = 0
Test2 = 0
Test3 = 0
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If FSO.FolderExists(Path1) = True Then
      Test1 = 1
      Else
      MsgBox Path1 & " nu este accesibil in retea, calculatorul este probabil inchis..."
     End If
          
    If FSO.FolderExists(Path2) = True Then
      Test2 = 1
      Else
      MsgBox Path2 & " nu este accesibil in retea, calculatorul este probabil inchis..."
    End If
          
    If FSO.FolderExists(Path3) = True Then
      Test3 = 1
      Else
      MsgBox Path3 & " nu este accesibil in retea, calculatorul este probabil inchis..."
    End If
    
    
    If Test1 = 1 And Test2 = 1 Then
      Call CopieDosarComplet(Path1, Path2)
      Call CopieDosarComplet(Path2, Path1)
      MsgBox "Sincronizare reusita pentru " & vbNewLine _
      & Path1 & " cu: " & vbNewLine & Path2
    End If
    
    If Test1 = 1 And Test3 = 1 Then
      Call CopieDosarComplet(Path1, Path3)
      Call CopieDosarComplet(Path3, Path1)
      MsgBox "Sincronizare reusita pentru " & vbNewLine _
      & Path1 & " cu: " & vbNewLine & Path3
    End If
    
    If Test2 = 1 And Test3 = 1 Then
      Call CopieDosarComplet(Path2, Path3)
      Call CopieDosarComplet(Path3, Path2)
      MsgBox "Sincronizare reusita pentru " & vbNewLine _
      & Path2 & " cu: " & vbNewLine & Path3
    End If
            
       
    

End Sub
Public Sub CopieDosarComplet(ByVal Sursa As String, ByVal Destinatie As String)
  
  Dim SubFolder, DestSubFolder, Fisier
  Dim FSO
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  For Each SubFolder In FSO.GetFolder(Sursa).SubFolders
    If FSO.FolderExists(Destinatie & "\" & SubFolder.Name) = True Then
     Set DestSubFolder = FSO.GetFolder(Destinatie & "\" & SubFolder.Name)
      Call CopieDosarComplet(SubFolder.Path, DestSubFolder.Path)
   Else
      Set DestSubFolder = FSO.CreateFolder(Destinatie & "\" & SubFolder.Name)
      Call CopieDosarComplet(SubFolder.Path, DestSubFolder.Path)
   End If
 Next
  
  For Each Fisier In FSO.GetFolder(Sursa).Files
  If Len(Dir$(Destinatie & "\" & Fisier.Name)) = 0 Then _
  FileCopy Fisier.Path, Destinatie & "\" & Fisier.Name
  Next
  
End Sub
Probleme să fie, că soluţii se găsesc...

Dr.Windows
Site Admin
Site Admin
Mesaje: 4527
Membru din: Vin Iul 31, 2009 7:32 am

Re: Verificare, Arhivare Mail-uri si sincronizare arhiva

Mesaj de Dr.Windows » Mar Mai 01, 2012 11:42 am

100 MB... :shock:
Eu sunt curios si cat platesc pentru un astfel de serviciu...
Cred ca ar trebui sa le povestesi despre Office 365... ;)

Oricum este de apreciat cata munca s-a putut depune in codul VBA pentru a rezolva totusi o astfel de problema.

Catalin B.
Moderator
Moderator
Mesaje: 752
Membru din: Vin Sep 09, 2011 4:05 pm
Localitate: Iaşi

Re: Verificare, Arhivare Mail-uri si sincronizare arhiva

Mesaj de Catalin B. » Mar Mai 01, 2012 12:00 pm

Chiar nu cunosc pretul, dar ce pot spune cu certitudine, e ca Office 365 ar trebui sa fie free ca sa prezinte interes pentru cei in cauza... ;)
Probleme să fie, că soluţii se găsesc...

Scrie răspuns

Înapoi la “Tips and tricks in Outlook (indiferent de versiune)”